Projecte De Voluntariat

poster voluntariat

El Col·legi Maristes Champagnat, conforme al nostre carisma, ideari, i en la nostra missió educativa, volem  donar resposta a la crida de la societat a través de l'educació dels nens i els joves. És per això que volem fer un pas més en l’àmbit de la solidaritat, treballant per la implicació de la comunitat educativa. Per aquest motiu, engeguem el projecte de voluntariat MOU-TE.

El projecte MOU-TE està dirigit a tota la comunitat educativa: famílies, educadors, personal del PAS i, especialment, als alumnes de Batxillerat.  Amb aquest projecte volem treballar els següents objectius:

  • Posar els alumnes en contacte amb la realitat de la vida, més enllà dels continguts teòrics impartits a l'aula, afavorint l'educació integral.
  • Descobrir el respecte a la persona i la integració d'aquells membres discriminats de la societat, des del coneixement, la convivència i el compartir la mateixa situació.
  • Analitzar críticament els problemes personals i socials més rellevants, valorant els comportaments individuals i col·lectius més freqüents en la nostra societat davant d’ells.
  • Formar alumnes crítics enfront d'actituds personals i socials injustes i no solidàries amb els més necessitats de la societat.
  • Superar l'ètica de l'individualisme, l'egoisme i el “viure per a mi” i obrir els ulls i el cor a altres realitats personals i socials des del treball en equip i a través de la dinàmica de l'acció.
  • Créixer com a comunitat educativa marista en la dimensió cristiana de l'amor preferencial pels més pobres.

Així mateix, els alumnes que participin en aquest projecte rebran la formació d’iniciació al Voluntariat Internacional; titulació reglada per la Generalitat de Catalunya.

Els centres amb els que col·laborem són els següents:

  • RESIDÈNCIA D'AVIS CAN SERENTILL
  • ESCOLA LLEVANT
  • CENTRE OBERT RIALLES
  • ASSOCIACIÓ GABELLA
  • CREU ROJA

TripticVoluntariat