Servei Migdia

Servei Migdia

alumnes infantil i primària

Servei d'entrades i sortides al migdia fora de l'horari lectiu sense fer ús del servei de menjador ni d'una activitat Extraescolar.

HORARI: de 12:45h a 15:30h.

PREU: 6€/mes - 3€/espràdic

RESPONSABLE:   Joan Sánchez