Casal Matinal

Casal Matinal casalmati

alumnes infantil i primària

Espai lúdic abans de la jornada escolar. Jocs interiors i exteriors, dinàmiques de grup i activitats multimèdia.

HORARI: 

  • Franja 1: 7:30 a 9h (1.5h)
  • Franja 2: 8:00 a 9h (1h)
  • Franja 3: 8:30 a 9h (0.5h)

PREU: 

  • Franja 1: 6.5€(1 dia) / 44.50€ (7 dies o més) / 7.50€(1 dia amb esnorzar) / 54.50€(7 dies o més amb esmorzar)
  • Franja 2: 4.50€(1 dia) / 30€(7dies o més) / 5.50€ (1 dia amb esmorzar) / 40€ (7 dies o més amb esmorzar)
  • Franja 3: 2.50€(1 dia) / 15€(7 dies o més) / NO / NO

RESPONSABLE:   Joan Sánchez

INFORMACIÓ:

  • L'entrada al Casal Matinal es realitza per la porta de recepció (C/Temple).