Orientació. Qui som?

Equip d'orientació

orienta

La nostra tasca és acompanyar l’alumne fent el seguiment de la seva educació integral.

El principi de la nostra tasca és que “Tots som persones úniques, originals i irrepetibles. Això ens enriqueix col·lectivament”.

El nostre compromís és ajudar a trobar noves maneres d’atendre les diferències individuals, descobrir la riquesa personal de cada un i les dificultats que els alumnes experimenten per créixer i aprendre.

El nostre objectiu és vetllar perquè tots els alumnes tinguin l’oportunitat d’aprendre i desenvolupar-se en diferents àmbits que puguin aconseguir els objectius educatius, sempre valorant a cadascú segons les seves possibilitats i progrés personal.

Per això l’Equip d’Orientació:

• Acompanyem les famílies en aspectes que fan referència a l’aprenentatge, a les diferents situacions    familiars o al desenvolupament social i personal de l’alumne/a entre d’altres.

• Acompanyem l’equip de mestres i professors en l’educació integral dels seus alumnes, tenint en compte les diferents capacitats intel·lectuals, el seu procés maduratiu, i el seu estat emocional, oferint diferents alternatives pedagògiques.

• Fem seguiment dels alumnes amb diferents necessitats al llarg de la seva escolarització.

• Ens coordinem i col·laborem amb diferents centres externs per assegurar el seguiment dels alumnes.

• Orientem de forma individualitzada als alumnes, afavorint els processos de decisió i maduresa personal.

• Realitzem, si s’escau, avaluacions psicopedagògiques als alumnes i orientem l’escolarització d’aquells que presenten necessitats educatives especials.