Normativa Servei de Menjador Escolar

Maristes Champagnat

Els dies hauran de ser fixos i nominals.

El servei de menjador i cuina està al C/Temple.

Els menús mensuals els elabora una diplomada en dietètica i nutrició humana, de la Fundació Champagnat, en funció de les recomanacions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

L’equip de monitors tenen la formació necessària: manipulador d’aliments i monitor de migdia.

Les quotes mensuals es passaran per domiciliació bancària a principi de cada mes. Al mes de setembre s’informarà del preu anual del menjador.

La no assistència al servei de menjador no eximirà del pagament. Es retornarà parcialment el preu del servei de menjador quan sigui la falta d’assistència 5 o més dies consecutius i amb certificació mèdica (a entregar a Cap de Serveis).

Els dies d’excursió els alumnes fixes del menjador rebran el pícnic preparat per Cuina, format per entrepà: un (Infantil i Cicle Inicial) o dos (la resta de cursos), aigua, un suc (Infantil i Cicle Inicial) i una peça de fruita. El pícnic preparat per Cuina està recollit al RD 3484/2000, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen les normes d’higiene per a l’elaboració, la distribució i el comerç de menjars preparats.

La data límit per tramitar les baixes i les modificacions és el 25 del mes anterior, i tindran efecte a partir del dia 1 del mes següent. Aquestes s’hauran d’entregar per escrit al Cap de Serveis o mitjançant el formulari de la pàgina web.

Les baixes o modificacions han de ser del mes complet.

El servei de menjador començarà el primer dia lectiu del mes de setembre i acabarà el darrer dia lectiu del mes de juny.

Tots aquells alumnes que pateixin algun problema d’intolerància o al·lèrgia alimentària i que afecti a l’hora de dinar, les hauran de notificar per escrit en el full d’inscripció del menjador, acompanyades d’un certificat mèdic oficial. En cas contrari menjaran el menú normal.

Les dietes s’hauran de notificar a la recepció del Col·legi, abans de les 9.30h del matí. Sempre que es comuniqui una dieta, es prepararà per dos dies.

Igualment com en l’horari escolar, les medicacions que s’hagin de donar en l’horari de menjador hauran d’anar acompanyades de l’autorització d’administració de medicaments on s’indiquin les dosis, l’hora, si necessiten frigorífic, etc. Aquesta autorització la trobareu a recepció o bé a la web del Col·legi.

Els alumnes de P3 faran migdiada a l’hora de menjador durant el 1r trimestre. El 2n trimestre és opcional i al 3r trimestre ja no es fa migdiada. Manteta.

El necesser (raspall i pasta dental exclusivament) serà d’obligat ús a partir del primer dia per tots els alumnes, excepte pels alumnes de P3, que caldrà que el portin a partir del 3r trimestre. Aquest necesser, haurà de ser tipus estoig de classe.

La Bata serà d’obligat ús dins del menjador a partir del primer dia per tots els alumnes, excepte l’ESO.

Per qualsevol dubte que vulgueu comentar, l’horari del Cap de Serveis és el següent: de dilluns a divendres de 11.00 a 12.30 h, trucant al telèfon 93.384.21.54 (C/Temple) o bé mitjançant el correu electrònic: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. .