Qui som?

MISSIÓ

 • Proposar un servei educatiu integral als infants i joves inspirat en l’ideari marista, on germans i laics en col·laboració, amb el seu exemple i atenció a l’altre, asseguren la seva posada en pràctica amb una dedicació especial a la infància en dificultat, sigui quin sigui el país o tipus d’obra.
 • Estar atents als canvis i reptes que des del punt de vista educatiu, social i pastoral ens planteja el món d’avui, promovent iniciatives innovadores.
 • Desenvolupar la nostra missió en xarxa i en col·laboració amb el conjunt de les Obres de la Província, a partir de la dimensió europea de L’Hermitage i la seva diversitat.

VISIÓ

 • Volem obres atentes a les necessitats dels infants i joves, en les quals ells se sentin acollits, escoltats i reconeguts.
 • Volem obres on les famílies, com a primeres educadores dels seus fills i filles, se sentin escoltades i acompanyades i participin activament en l’educació dels seus fills i filles.
 • Volem obres obertes al món i a les seves transformacions, sensibles als més necessitats, atentes per donar les pautes necessàries per a la construcció de persones solidàries, amb un sentit crític respecte de la societat d’avui, respectuosos amb la naturalesa, protagonistes de la seva pròpia educació, que treballin per una major justícia social.
 • Volem obres que tinguin en compte la dimensió global de la persona sense oblidar la seva sensibilitat espiritual, facilitant el descobriment i l’aprofundiment en el missatge d’amor de l’Evangeli, on els infants i joves donin testimoni dels valors maristes i visquin la seva fe amb obertura ecumènica.
 • Volem obres en les quals es reconegui una comunitat cristiana on la fe es visqui, es testimoniï, se celebri, s’expressi i sigui motor de la comunitat educativa.
 • Volem obres que afavoreixin la identificació de tots els membres de la comunitat educativa amb els trets del carisma marista de Champagnat.
 • Volem obres on es visqui la coresponsabilitat entre germans i laics, a tots els nivells.
 • Volem obres atentes a la formació contínua dels seus educadors i educadores perquè desenvolupin una acció pedagògica innovadora i de qualitat.
 • Volem obres on es cuidi la formació en l’esperit i la identitat maristes dels seus educadors i educadores, inspirats per l’exemple de Maria: presència, escolta, disponibilitat i esperit de família.
 • Volem obres capaces de formar els seus futurs líders, on s’afavoreixi la implicació de les persones amb una acció educativa i pastoral en sintonia amb els temps actuals.
 • Volem obres en les quals es garanteixi la seva viabilitat econòmica i la seva sostenibilitat.
 • Volem obres en les quals es desenvolupi la capacitat de col•laboració i intercanvi entre els diferents organismes i obres (escolars i socials) de cada país, aportant des de la seva pròpia realitat i enriquint-se amb la dimensió europea de la Província.
 • Volem obres en les quals es desenvolupin estratègies de suport als responsables de la seva direcció, fomentant-ne el sentiment de pertinença.
 • Volem obres que siguin llocs de transmissió del carisma de Champagnat i de la universalitat del seu missatge.
 • Volem obres que siguin un model de referència per a les institucions educatives i religioses, amb una identitat marista pròpia, innovadora i reconeguda per la seva qualitat educativa i per la qualitat de la seva gestió.
 • Volem obres obertes a les aportacions de les institucions civils i religioses del nostre entorn amb les quals ens relacionem.

VALORS

Creiem en:

 • L’assumpció de responsabilitats i la presa de decisions en els diferents nivells.
 • Un acompanyament proper de les persones i de les obres
 • L’atenció a les persones, el diàleg i l’escolta activa, com a manera de ser i com a actituds que formen part de la nostra organització.
 • La sensibilitat i l’obertura a les necessitats dels infants i joves d’avui, especialment en situacions de pobresa i marginació.
 • Un ús evangèlic dels béns al servei de les persones i de les obres.
 • El treball en equip, com a instrument habitual de funcionament.
 • Un ideari de servei, de col·laboració i de no competència entre les persones.
 • L’obertura al canvi i la millora continuada de la nostra organització.
 • L’ús d’eines de gestió que aporten rigor al nostre treball: planificació, avaluació, seguiment i sistematització.
 • La feina ben feta.